Vi vil være verdens bedste vuggestueRøde Rose 1 er en selvejende institution placeret på Jagtvej 141 i København. Vi er et trygt og rart sted at være, et sted med hjertevarme, hygge, glæde, humor, sjov og ballade.

Vi ser hvert enkelt barn som unikt og vores børn har krav på medindflydelse i hverdagen samt krav på nærværende og lyttende voksne, der respekterer dem og tager dem alvorligt.

Vi mener at venskaber og nære relationer er vigtige, og at børnene selv har ret til at vælge deres kammerater.

I Røde Rose 1 er også fællesskabet værdifuldt, alle er en del af en helhed og vi passer på hinanden. Tonen mellem børn og voksne er god og venlig, vi vil ikke være ”skrappe” og skælde ikke ud, men hellere hjælpe og vejlede. Vi vægter faglighed højt, og vi vil gerne videreuddannes.